Specjalizacje

Kredyty frankowe

Jedną ze specjalizacji kancelarii jest reprezentacja konsumentów w sporach z bankami. Niesiemy pomoc frankowiczom oraz osobom posiadającym inne kredyty waloryzowane kursem waluty obcej (EURO, GBP, USD, JPY). W prowadzonych sprawach występują wyłącznie doświadczeni radcowie prawni, dzięki czemu gwarantujemy rzetelną, fachową i kompleksową obsługę, dostosowaną do Państwa potrzeb.

Każdorazowo analizujemy, czy w Państwa przypadku korzystniejszym rozwiązaniem będzie spór z bankiem czy ugoda bankowa. W zależności od wybranej przez Państwa opcji, kancelaria przeprowadzi Państwa przez wszystkie etapy sporu sądowego – od zabezpieczenia Państwa roszczeń i wstrzymanie płatności rat kredytu, wniesienie pozwu, rozprawę sądową, po uzyskanie prawomocnego wyroku przeciwko bankowi lub będzie asystowała w zawarciu ugody frankowej.

Według danych udostępnionych na witrynie Bankier.pl w 2023 r. zapadło minimum 16 438 wyroków wydanych w sprawach frankowych, w tym 15 965 korzyść kredytobiorców, co stanowi 97 proc. wszystkich wydanych wyroków.

Korzystne dla kredytobiorców wyroki TSUE, sprawiają że spór sądowy może przebiegać znacznie szybciej, a rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej będzie znacznie łatwiejsze . Rok 2023 r. zapoczątkował trend cofania przez banki powództw o korzystanie z kapitału. Jednocześnie, za sprawą trzech grudniowych wyroków TSUE (C-140/22, C-756/22, C-28/22) banki w znacznej części wycofają się z roszczeń o waloryzację kapitału kredytu.

Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-520/21

  • bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału. Pomimo wskazania w ramach prawnych art. 3581 k.c., banki nadal stały na stanowisku, że orzeczenie TSUE dotyczy tylko wysuwania roszczeń o tzw. kosztu korzystania z kapitału.

Wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie C-140/22

  • kredytobiorca nie musi składać oświadczenia o znajomości skutków nieważności umowy. Ponadto, złożenie takiego oświadczenia nie powinno mieć wpływu na początek biegu terminu dla naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie dla konsumenta.

Postanowienie TSUE z dnia 11 grudnia 2023 roku C-756/22

  • brak możliwości waloryzowania kapitału kredytu. Dodatkowo, w wyroku wskazano, że konsumentowi należą się także odsetki za opóźnienie od momentu wezwania banku do zapłaty.

Wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie C-28/22

  • data rozpoczynająca termin przedawnienia się roszczeń konsumenta i przedsiębiorcy musi być tożsama. TSUE wykluczył możliwość uznania, że roszczenia banków zaczną się przedawniać dopiero od złożenia przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności.
Skontaktuj się z ekspertem