Zespół

Gabriela Krauze

Właścicielka kancelarii, radca prawny

Specjalizuje się w prawie spółek, w tym funkcjonowaniu organów spółek oraz odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego oraz w fuzjach i przejęciach.

Doradca spółek, ich udziałowców oraz członków zarządów w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego oraz zasad dotyczących ładu korporacyjnego. Uczestniczyła w tworzeniu i restrukturyzacjach wielu fundacji prywatnych.

Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od roku 1997