Zespół

Piotr Sendacki

radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, również zagranicznych (obsługa prawna w języku angielskim i rosyjskim).

Prowadzi postępowania sądowe, w szczególności sprawy: o zapłatę należności z tytułu transakcji handlowych, odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, postępowania egzekucyjnych we współpracy z doświadczonymi komornikami sądowymi z obszaru całego kraju.

Reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Prowadzi postępowania administracyjne, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zatrudnienia i legalizacji pobytu cudzoziemców.

Doradza przy transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od 2012.