Zespół

Aleksandra Działak

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, doradzając w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć po stronie zarówno kupujących jak i sprzedających.

Ponadto zajmuje się obsługą  korporacyjną klientów oraz doradza  przy zakładaniu spółek, reorganizacjach wewnętrznych, a także przy zmianach właścicielskich,  tworzy i realizuje skuteczne strategie procesowe oraz wypracowuje optymalne, z punktu widzenia interesów klientów, rozwiązania w związku ze sporami prawnymi, których stroną są klienci Kancelarii,  uczestniczy  w prowadzeniu negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia sporów. Doradza w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy.

Członkini  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od roku 2009.