Zespół

Maciej Kozerski

radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawach na dobrach niematerialnych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych, postępowaniach administracyjnych i sporach sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od roku 2013.