KREDYTY CHF

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób, które posiadają umowy kredytowe we franku szwajcarskim.

 
Jeżeli posiadacie Państwo kredyt indeksowany, waloryzowany, bądź denominowany do franka szwajcarskiego i chcielibyście zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami, skutkującymi „odfrankowieniem” takiego kredytu, a także uzyskać informację o kosztach z tym związanych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z kancelarią.
 
W celu analizy posiadanej przez Państwa umowy potrzebne będą:
- kopia/skan umowy oraz wszystkich zawartych przez Państwa aneksów
- kopia/skan regulaminu (ogólnych warunków umowy) oraz innych załączników
- kopia/skan harmonogramu wypłat transz kredytu, o ile nie wynika to z treści umowy
- zaświadczenie z banku dotyczącego historii spłaty Państwa kredytu, z którego wynikać będą kwoty i daty w jakich został uruchomiony kredyt i po jakim kursie, a także wszelkie spłaty rat kredytu, oprocentowanie oraz koszt ubezpieczeń.
 
Na podstawie powyższych dokumentów kancelaria będzie mogła dokonać analizy Państwa sprawy oraz przedstawi Państwu możliwe rozwiązania, oparte na aktualnym stanie prawnym i orzecznictwie sądów.
 
Po przedstawionej analizie, w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy naszej kancelarii reprezentować będziemy Państwa na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym, przed sądem I i II instancji.
Liczba odwiedzin: 3115