NASZ ZESPÓŁ

 
 

 

GABRIELA KRAUZE

Właścicielka Kancelarii, radca prawny

Tel.: (42) 630 04 02
email: gabriela.krauze@gkrauze.pl

 

Prowadzi działalność jako radca prawny od 1992 roku
Specjalizuje się w prawie spółek i prawie podatkowym
Były pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Od roku 1998 Dyrektor Działu Prawnego Grupy ATLAS
Doradca przy wielu fuzjach i przekształceniach spółek
Pełnomocnik w sprawach sądowych
Likwidator i syndyk masy upadłościowej
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

LEOPOLD CIESIELSKI

 

radca prawny

Tel.: 695 885 104

email: leopold.ciesielski@gkrauze.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
Uprawnienia radcy prawnego posiada od 2008 roku
W Kancelarii zatrudniony od maja 2006 roku
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz administracyjnym
Wykonuje stałą obsługę przedsiębiorców i reprezentuje ich w szczególności w postępowaniach sądowoadministracyjnych
Świadczy pomoc prawną również w języku niemieckim

DARIA DOBIECH-
KOPERTOWSKA

 

radca prawny

Tel.: 697 889 109

email: daria.dobiech@gkrauze.pl

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
W Kancelarii zatrudniona od stycznia 2008 roku
Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych,  prawie korporacyjnym oraz prawie cywilnym

ALEKSANDRA DZIAŁAK

 

radca prawny

Tel.: 695 289 059

email: aleksandra.dzialak@gkrauze.pl

Uprawnienia radcy prawnego posiada od 2010 roku
Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
W Kancelarii zatrudniona od lutego 2008 roku
Odpowiada za sprawy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy. Specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Świadczy pomoc prawną również w języku angielskim

 

MARIUSZ GAŁĄZKA

 

radca prawny

Tel.: (42) 630 04 02

email: mariusz.galazka@gkrauze.pl

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
W Kancelarii zatrudniony od grudnia 2006 roku
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego

MACIEJ KOZERSKI

 

radca prawny

Tel.: 697 055 101

email: maciej.kozerski@gkrauze.pl

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi w maju 2013 rok
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Od października 2009 roku uczestnik studiów doktoranckich na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego
W Kancelarii zatrudniony od marca 2011 roku
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz obsługą przedsiębiorców.
Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim oraz językiem rosyjskim


SYLWIA PASTWA

 

radca prawny

Tel.: (42) 630 04 02

email: sylwia.pastwa@gkrauze.pl

Uprawnienia radcy prawnego posiada od 2008 rok
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
W Kancelarii zatrudniona od maja 2005 roku
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie i postępowaniu cywilnym oraz problematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji
W kręgu zainteresowań r. pr. Sylwii Pastwy znajdują się również zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

JACEK PASTWA

 

radca prawny

Tel.: 603 922 544

email: jacek.pastwa@gkrauze.pl

Uprawnienia radcy prawnego posiada od 2006 rok
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
W Kancelarii zatrudniony od września 2003 roku
Ma bogate doświadczenie procesowe i pozaprocesowe w zakresie świadczenia obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, klientów indywidualnych oraz syndyków masy upadłości. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa autorskiego oraz prawa pracy
Zajmuje się doradztwem korporacyjnym i kontraktami handlowymi

PIOTR SENDACKI

 

radca prawny

Tel.: 509 55 44 85

email: piotr.sendacki@gkrauze.pl

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi w grudniu 2012 rok
W Kancelarii zatrudniony od października 2008 roku
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz obsługą przedsiębiorców
Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ
Nauczyciel akademicki w zakresie przedmiotów "Wstęp do prawoznawstwa" oraz "Logiczne podstawy prawoznawstwa"
Posługuje się biegle językiem angielskim, a także językiem rosyjskim oraz językiem niderlandzkim


WERONIKA WIŚNIEWSKA

 

radca prawny

Tel.: 697 866 110

email: weronika.wisniewska@gkrauze.pl

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. 
W Kancelarii zatrudniona od stycznia 2015 roku.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców.
Interesuje się także problematyką prawa autorskiego oraz polskim i europejskim prawem farmaceutycznym.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach prawo oraz administracja.
Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce handlu biotechnologicznymi produktami leczniczymi.

Liczba odwiedzin: 3101