OBSŁUGA SPÓŁEK

BIEŻĄCA OBSŁUGA SPÓŁEK OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
TWORZENIE, LIKWIDACJA, ŁĄCZENIA I PRZEKSZTAŁCENIA
OPRACOWYWANIE UMÓW, STATUTÓW I REGULAMINÓW

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

CYWILNE
GOSPODARCZE
EGZEKUCYJNE
UPADŁOŚCIOWE
ADMINISTRACYJNE

Więcej ....

 

DORADZTWO PODATKOWE

OPRACOWANIE I ANALIZA UMÓW
PODZIAŁY I PRZEJĘCIA SPÓŁEK
OCENA RYZYKA PODATKOWEGO
REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI

R O D O

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Kancelaria świadczy pomoc prawną we wdrożeniu nowych zaleceń rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dokonujemy szczegółowej analizy ryzyka ,opracowujemy niezbędne procedury oraz dokumenty, oraz prowadzi kompleksowe szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Kancelaria zapewnia pomoc związaną z dostosowaniem systemów informatycznych do wymagań nowego rozporządzenia.

Liczba odwiedzin: 3108